Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viakudi kudi
1327 e280 420
Reposted fromnexxt nexxt viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
3376 d877 420
Reposted frombrumous brumous viakudi kudi
4807 6182 420
Reposted fromtimetolove timetolove viakudi kudi

September 01 2017

3455 473a 420
Reposted frompszczola91 pszczola91 viaupinthesky upinthesky
7558 1276 420
3316 e317 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

August 30 2017

3628 7496 420
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaupinthesky upinthesky
Czemu uważasz, że jesteś słaba psychicznie i sobie nie radzisz? Zobacz ile życia już przeżyłaś, ile przetrwałaś, z iloma rzeczami sobie poradziłaś. Dorosłość jest bardzo trudna i każdy potrzebuje czasu, żeby się jej nauczyć, nie jesteś w tym sama i nie jesteś słaba.
— Mama
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaupinthesky upinthesky

August 20 2017

Reposted frombluuu bluuu viakudi kudi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl