Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

3520 fded 420
Reposted fromhare hare viakudi kudi
Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
Reposted frommefir mefir viaupinthesky upinthesky
Największe miłości, to te których nigdy nie było.
— Ochocki
Reposted fromxcvbz xcvbz viaupinthesky upinthesky
5424 8901 420
1614 6d2e 420
4076 5e01 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
4109 8889 420
Reposted frombrumous brumous viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze

September 30 2018

6667 42e4 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
6757 8f6b
9293 66cb 420
6872 f44e 420
J. A.
Nie poznajemy ludzi przez przypadek. Przechodzą przez naszą drogę z jakiegoś powodu.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakudi kudi

August 19 2018

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.
— Fernando Pessoa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl