Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2019

Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaupinthesky upinthesky
The one who waits for something good, can never wait too long
— As we say in Sweden. Avicii
Reposted fromSkydelan Skydelan viaupinthesky upinthesky
4367 dd41 420
“Photographer Stefan Draschan patiently waits to register people who combine with paintings in the museum”
Reposted fromsommteck sommteck viaM-M M-M
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viaupinthesky upinthesky
Reposted frombluuu bluuu viakudi kudi

February 20 2019

1362 8a30 420

Wroclaw, Poland (by Dominik Minkus)

Będę Cię miłował, dopóki krew krąży w moich żyłach i oddech pulsuje w moich piersiach. Dziś, jutro, zawsze. Nie odstąpię Ciebie dla kobiet piękniejszych, ponieważ jesteś jedyną gwiazdą mojego życia, ani dla bogatszych, ponieważ złoto nigdy nie sprzyja miłości. Będę Cię miłował i wtedy, gdy zmarszczki pokryją Twoją twarz maleńkimi drobinami popiołu i kiedy złoto Twoich włosów zamieni się w stare srebro. Gdyby przyszła na nas wojna, głód lub choroba, będę Twoim mężczyną w złym i najgorszym. Przyniosę Ci kubek wody, kiedy będziesz spragniona, i owsiany placek, kiedy będziesz głodna"
— przysięga małżeńska z Katalonii z XI wieku
Reposted fromszyszaak szyszaak viaupinthesky upinthesky
3871 2239 420
Reposted fromstevestriker stevestriker viagreymouse greymouse
2761 ba62 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viagreymouse greymouse
5932 760b 420
Reposted fromrisky risky viagreymouse greymouse
7675 49a3 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagreymouse greymouse
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaupinthesky upinthesky
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viaupinthesky upinthesky
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaupinthesky upinthesky
7670 3477 420
Reposted fromtwice twice viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
9165 b39c 420
Reposted fromgreengables greengables viaupinthesky upinthesky
5989 4cc6 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl