Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

7163 7020 420
Reposted fromnyaako nyaako viaupinthesky upinthesky
6498 0ce7 420
Reposted fromsoftboi softboi viahydrosphere hydrosphere
Błogosławione niech będą moje porażki! Zawdzięczam im wszystko, co wiem.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frompsychoo psychoo viaupinthesky upinthesky
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viaupinthesky upinthesky
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać. (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaupinthesky upinthesky
Jeśli obok Ciebie jest dobra osoba - "dbaj o nią", dobrzy ludzie to nie autobusy, następny nie przyjedzie za 10 minut. 
8756 30de 420
Reposted fromhole-love hole-love viaupinthesky upinthesky
2459 9025 420
yes
Reposted from4777727772 4777727772 viagreymouse greymouse

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viaxrudablondynka xrudablondynka
Pamiętaj mój Drogi, aby obojętność nigdy nie przysłoniła Ci życzliwości,duma - miłości,a strach przed porażką - kolejnych prób. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaupinthesky upinthesky

November 03 2018

3745 4141 420
Reposted fromkreatura kreatura vialovelyybubbles lovelyybubbles
- To ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viablackfantasies blackfantasies
Reposted fromkels kels viakomplikacja komplikacja
1177 b022 420
Reposted fromreperkusje reperkusje viapoppyseed poppyseed
9083 3a00 420
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viapsychojunkie psychojunkie

November 02 2018

im bardziej jesteś szczęśliwa, tym bardziej potrafisz cieszyć się szczęściem innych.
— prawda.
Reposted fromaggape aggape viaupinthesky upinthesky

October 30 2018

6383 b29a 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viaupinthesky upinthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl